Zasady Ładu Korporacyjnego

W poniższym dokumencie znajdują się zasady stosowania Ładu Korporacyjnego przez Planet Pay.

Zasady Ładu Korporacyjnego