Zasady Ładu Korporacyjnego

W poniższym dokumencie znajdują się zasady stosowania Ładu Korporacyjnego przez Planet Pay.

Zasady Ładu Korporacyjnego

W poniższym dokumencie znajduje się Struktura Organizacyjna Planet Pay:

Struktura Organizacyjna Planet Pay