FAQ

W celu nawiązania współpracy zapraszamy do złożenia zapytania poprzez:
- formularz kontaktowy na stronie www.planetpay.pl
- kontakt telefoniczny przez naszą stronę internetową odzwaniamy w ciągu 28 sekund
- bezpośrednio z infolinią handlową 48 801 50 80 50

W celu rozszerzenia współpracy zapraszamy dokontaktu poprzez:
- formularz kontaktowy na stronie www.planetpay.pl,
- kontaktu telefonicznego przez naszą stronę internetową odzwaniamy w ciągu 28 sekund
- bezpośrednio z infolinią handlową 48 801 50 80 50

Wszystkie usługi dodatkowe są włączane bezpłatnie. Ich obsługa jest również bezpłatna.

Akceptant ponosi tylko dwie opłaty: kwotę dzierżawy urządzenia oraz procesing od transakcji. Nie mamy żadnych ukrytych opłat.

Tak, terminale Planet Pay są bezpieczne, posiadają certyfikaty PCI DSS.

Środki z rozliczenia transakcji przekazywane są następnego dnia roboczego. Rozliczenie D+1

Przekazujemy środki na rachunek Bankowy wskazany przez klienta. Rachunek można zmienić w trakcie trwania umowy.

zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej www.planetpay.pl

Nasze umowy zawierane są na czas nieokreślony z minimalnym okresem obowiązywania 24 msc / 36 msc. Dodatkowo jeśli klient nie posiadał wcześniej terminala płatniczego może otrzymać 5 miesięcy dofinansowania dla 3 terminali w Programie Polska Bezgotówkowa

Tak, posiadamy w swojej ofercie Usługi są dla branży hotelowej.

Planet Pay jest operatorem z którym można podpisać umowę wraz z dofinansowaniem z Programu Polska Bezgotówkowa pod warunkiem spełnienia kryteriów nałozonych przez Fundację.

Mamy dwie możliwości instalacji terminala
-Terminal przywiezie do Państwa serwisant, który zainstaluje urządzenie oraz przeszkoli Państwa z obsługi urządzeń.
- samoinstalacja – klient otrzymuje terminal kurierem

Instalacja urządzeń jest bezpłatna.

Proponujemy jedną z trzech form podpisu dokumentów:
- elektroniczny podpis kwalifikowany
- za pomoca profilu zaufanego
- w obecności serwisanta, wraz z instalacją terminala pos

Zgodnie z zapisami umowy każda ze stron umowy ma prawo do jej rozwiązania przy zachowaniu miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej i powinno być przesłane przesyłką poleconą lub dostarczone do siedziby Planet Pay za pokwitowaniem, na adres:
Planet Pay sp. z o.o.18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 100
Pamiętaj: W celu uniknięcia poniesienia dodatkowej opłaty z tytułu rozwiązania umowy przed upływem minimalnego okresu jej obowiązywania należy sprawdzić w treści umowy okresu, na który została zawarta.

Nie, środki przelewane są na konto bankowe dowolnego Banku w Polsce.**Wyjątek stanowią klienci zawierający umowę za pośrednictwem mBanku

Każdy punkt Akceptanta zobowiązany jest do odpowiedniego eksponowania emblematów informujących o tym, jakie Instrumenty Płatnicze akceptuje. Należy złożyć zamówienie na zestaw marketingowy telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta lub mailowo na adres: pos@planetpay.pl

Terminale wykorzystują ogólnodostępny papier do drukarek termicznych, są to rolki o szerokości 57 mm dla:
- terminali stacjonarnych: maksymalna średnica 40 mm, długość 30 metrów
- terminali mobilnych: maksymalna średnica 20 mm, długość 15 metrów
Możliwy jest również zakup papieru kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 801 50 80 50 wew. 2 Złożenie zamówienia