FAQ

Pomoc techniczna

Skończył mi się papier, w jaki sposób mogę zamówić nowe rolki?

Terminale wykorzystują ogólnodostępny papier do drukarek termicznych, są to rolki o szerokości 57 mm dla:
- terminali stacjonarnych: maksymalna średnica 40 mm, długość 30 metrów
- terminali mobilnych: maksymalna średnica 20 mm, długość 15 metrów
Możliwy jest również zakup papieru kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 801 50 80 50 wew. 2 Złożenie zamówienia

Zmieniłem lokalizację, jak mogę zamówić zestaw marketingowy?

Każdy punkt Akceptanta zobowiązany jest do odpowiedniego eksponowania emblematów informujących o tym, jakie Instrumenty Płatnicze akceptuje. Należy złożyć zamówienie na zestaw marketingowy telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta lub mailowo na adres: pos@planetpay.pl

Terminale

Czy na terminalach Planet Pay można zapłacić BLIKIEM bądź za pomocą telefonu?

Tak, nasze terminale akceptuja tego typu płatności.

Czy instalacja urządzenia jest u Państwa płatna?

Instalacja urządzeń jest bezpłatna.

Jak odbywa się instalacja terminala?

Mamy dwie możliwości instalacji terminala

  • Terminal przywiezie do Państwa serwisant, który zainstaluje urządzenie oraz przeszkoli Państwa z obsługi urządzeń.
  • samoinstalacja – klient otrzymuje terminal kurierem

Czy mogę u państwa skorzystać z Programu Polska Bezgotówkowa?

Planet Pay jest operatorem z którym można podpisać umowę wraz z dofinansowaniem z Programu Polska Bezgotówkowa pod warunkiem spełnienia kryteriów nałozonych przez Fundację.

Czy jest dostępna usługa Preautoryzacji / MOTO?

Tak, posiadamy w swojej ofercie Usługi są dla branży hotelowej.

Jakie terminale mają Państwo w ofercie?

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej www.planetpay.pl

Czy mogę wskazać dowolny rachunek bankowy do rozliczeń transkacji z terminala?

Przekazujemy środki na rachunek Bankowy wskazany przez klienta. Rachunek można zmienić w trakcie trwania umowy.

Kiedy otrzymam środki za transakcje z terminala?

Środki z rozliczenia transakcji przekazywane są następnego dnia roboczego. Rozliczenie D+1

Czy terminale Planet Pay są bezpieczne?

Tak, terminale Planet Pay są bezpieczne, posiadają certyfikaty PCI DSS.

Jak rozszerzyć współpracę o kolejny Terminal POS?

W celu rozszerzenia współpracy zapraszamy dokontaktu poprzez:
- formularz kontaktowy na stronie www.planetpay.pl,
- kontaktu telefonicznego przez naszą stronę internetową odzwaniamy w ciągu 28 sekund
- bezpośrednio z infolinią handlową 48 801 50 80 50

Czy jest dostępna usługa Preautoryzacji / MOTO?

Tak, posiadamy w swojej ofercie Usługi są dla branży hotelowej.

Jakie terminale mają Państwo w ofercie?

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej www.planetpay.pl

Czy mogę wskazać dowolny rachunek bankowy do rozliczeń transkacji z terminala?

Przekazujemy środki na rachunek Bankowy wskazany przez klienta. Rachunek można zmienić w trakcie trwania umowy.

Kiedy otrzymam środki za transakcje z terminala?

Środki z rozliczenia transakcji przekazywane są następnego dnia roboczego. Rozliczenie D+1

Czy terminale Planet Pay są bezpieczne?

Tak, terminale Planet Pay są bezpieczne, posiadają certyfikaty PCI DSS.

Jak rozszerzyć współpracę o kolejny Terminal POS?

W celu rozszerzenia współpracy zapraszamy dokontaktu poprzez:
- formularz kontaktowy na stronie www.planetpay.pl,
- kontaktu telefonicznego przez naszą stronę internetową odzwaniamy w ciągu 28 sekund
- bezpośrednio z infolinią handlową 48 801 50 80 50

Umowy

Gdzie przechowywane są e-faktury?

E-faktury są przechowywane na platformie eBOK w zakładce PŁATNOŚCI wraz z historią
wpłat. FAKTURY podzielone są na nieopłacone ze wskazaną datą wystawienia, terminem
płatności oraz kwotą do zapłaty oraz na opłacone. Klikając w OPCJE, można zawsze pobrać
wybraną fakturę w formacie PDF.

Co w przypadku wątpliwości odnośnie wystawionej e-faktury?

Wystarczy skontaktować się z Planet Pay poprzez infolinię lub adres mailowy. Dodatkowo,
na platformie eBOK, w zakładce ZGŁOSZENIA jest możliwość poinformowania Planet Pay o
zaistniałym problemie. Przy każdym zgłoszeniu widoczny jest jego status, numer oraz data
rejestracji.

Dlaczego warto skorzystać z systemu e-faktur?

Rachunki trafiają do odbiorcy zawsze na czas! Mając fakturę na skrzynce mailowej można
od razu przesłać ją np. do swojego biura rachunkowego. Dzięki umieszczeniu faktur na
platformie internetowej eBOK, po zalogowaniu się, Akceptant ma dostęp do wszystkich
wystawionych faktur i raportów oraz informacje o aktualnym stanie rozliczeń. Dodatkowo jest
to przyjazna środowisku naturalnemu forma rozliczania płatności.

Jakie warunki muszę spełnić, aby móc przyjmować faktury elektroniczne?

Wystarczy posiadać adres email na który wysyłana będzie e-faktura oraz posiadać program
do podglądu plików w formacie PDF. Zachęcamy również do korzystania z konta klienta w
elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK) dla akceptantów sieci Planet Pay

Jakie podstawy prawne determinują ważność e-faktury?

Kwestie te określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

Czym się różni e-faktura od faktury papierowej?

Obydwie faktury są uznaną przez prawo formą rozliczenia płatności. Przesłanie faktury
elektronicznej w formacie PDF jest zastąpieniem jej wysyłki w formie papierowej.
W przypadku rozliczania e-faktur, duplikaty również otrzymywane są w wersji elektronicznej
natomiast faktury korygujące w formie papierowej.

Czy zawierając współpracę z Planet Pay powinnam/powinienem mieć rachunek w określonym banku?

Nie, środki przelewane są na konto bankowe dowolnego Banku w Polsce.**Wyjątek stanowią klienci zawierający umowę za pośrednictwem mBanku

W jaki sposób mogę wypowiedziec umowę?

Zgodnie z zapisami umowy każda ze stron umowy ma prawo do jej rozwiązania przy zachowaniu miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej i powinno być przesłane przesyłką poleconą lub dostarczone do siedziby Planet Pay za pokwitowaniem, na adres:
Planet Pay sp. z o.o.18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 100
Pamiętaj: W celu uniknięcia poniesienia dodatkowej opłaty z tytułu rozwiązania umowy przed upływem minimalnego okresu jej obowiązywania należy sprawdzić w treści umowy okresu, na który została zawarta.

 W jaki sposób mogę podpisać Umowę?

Proponujemy jedną z trzech form podpisu dokumentów:
- elektroniczny podpis kwalifikowany
- za pomoca profilu zaufanego
- w obecności serwisanta, wraz z instalacją terminala pos

 Na jaki okres jest umowa?

Nasze umowy zawierane są na czas nieokreślony z minimalnym okresem obowiązywania 24 msc / 36 msc. Dodatkowo jeśli klient nie posiadał wcześniej terminala płatniczego może otrzymać 5 miesięcy dofinansowania dla 3 terminali w Programie Polska Bezgotówkowa

Czy podpisując umowę z Planet Pay ponoszę dodatkowe opłaty np. za PCI DSS czy utrzymanie danych?

Akceptant ponosi tylko dwie opłaty: kwotę dzierżawy urządzenia oraz procesing od transakcji. Nie mamy żadnych ukrytych opłat.

Czy wszystkie dodatkowe logo, cashback, doładowania są płatne?

Wszystkie usługi dodatkowe są włączane bezpłatnie. Ich obsługa jest również bezpłatna.

Jak nawiązać współpracę z Planet Pay?

W celu nawiązania współpracy zapraszamy do złożenia zapytania poprzez:
- formularz kontaktowy na stronie www.planetpay.pl
- kontakt telefoniczny przez naszą stronę internetową odzwaniamy w ciągu 28 sekund
- bezpośrednio z infolinią handlową 48 801 50 80 50

Jakie podstawy prawne determinują ważność e-faktury?

Kwestie te określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

Czym się różni e-faktura od faktury papierowej?

Obydwie faktury są uznaną przez prawo formą rozliczenia płatności. Przesłanie faktury
elektronicznej w formacie PDF jest zastąpieniem jej wysyłki w formie papierowej.
W przypadku rozliczania e-faktur, duplikaty również otrzymywane są w wersji elektronicznej
natomiast faktury korygujące w formie papierowej.

Czy zawierając współpracę z Planet Pay powinnam/powinienem mieć rachunek w określonym banku?

Nie, środki przelewane są na konto bankowe dowolnego Banku w Polsce.**Wyjątek stanowią klienci zawierający umowę za pośrednictwem mBanku

W jaki sposób mogę wypowiedziec umowę?

Zgodnie z zapisami umowy każda ze stron umowy ma prawo do jej rozwiązania przy zachowaniu miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej i powinno być przesłane przesyłką poleconą lub dostarczone do siedziby Planet Pay za pokwitowaniem, na adres:
Planet Pay sp. z o.o.18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 100
Pamiętaj: W celu uniknięcia poniesienia dodatkowej opłaty z tytułu rozwiązania umowy przed upływem minimalnego okresu jej obowiązywania należy sprawdzić w treści umowy okresu, na który została zawarta.

 W jaki sposób mogę podpisać Umowę?

Proponujemy jedną z trzech form podpisu dokumentów:
- elektroniczny podpis kwalifikowany
- za pomoca profilu zaufanego
- w obecności serwisanta, wraz z instalacją terminala pos

 Na jaki okres jest umowa?

Nasze umowy zawierane są na czas nieokreślony z minimalnym okresem obowiązywania 24 msc / 36 msc. Dodatkowo jeśli klient nie posiadał wcześniej terminala płatniczego może otrzymać 5 miesięcy dofinansowania dla 3 terminali w Programie Polska Bezgotówkowa

Czy podpisując umowę z Planet Pay ponoszę dodatkowe opłaty np. za PCI DSS czy utrzymanie danych?

Akceptant ponosi tylko dwie opłaty: kwotę dzierżawy urządzenia oraz procesing od transakcji. Nie mamy żadnych ukrytych opłat.

Czy wszystkie dodatkowe logo, cashback, doładowania są płatne?

Wszystkie usługi dodatkowe są włączane bezpłatnie. Ich obsługa jest również bezpłatna.

Jak nawiązać współpracę z Planet Pay?

W celu nawiązania współpracy zapraszamy do złożenia zapytania poprzez:
- formularz kontaktowy na stronie www.planetpay.pl
- kontakt telefoniczny przez naszą stronę internetową odzwaniamy w ciągu 28 sekund
- bezpośrednio z infolinią handlową 48 801 50 80 50

Masz inne pytania?

Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.